Vítejte v novém školním roce

Výuka a plán akcí pro školní rok 2019/2020

Milí studenti, vážení rodiče,

členové komise anglického a španělského jazyka by vás rádi přivítali ve školním roce 2019 -2020 s nabídkou kvalitní výuky a zajímavých mimoškolních aktivit, které mají za cíl výuku obohatit a motivovat k zábavné a pravidelné domácí přípravě.

Tematické plány jednotlivých ročníků ve svém základě vycházejí z nejnovějších učebních programů a hlavním studijním materiálem pro studenty španělštiny je i nadále Aventura, řada učebnic a pracovních sešitů s CD nakladatelství Klett. Hodiny španělštiny jsou zároveň obohaceny o práci s autentickými materiály, jako jsou časopisy, hudba, internet, výuková DVD, filmy a dokumenty v původním znění.

Ve výuce jsou v rovnováze rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení, psaní, čtení a poslech dle Jednotného evropského referenčního rámce (CEFR) úrovní A1, A2 a B1. Výuka bude i letos obohacena konverzačními soutěžemi, projektovou prací a tematickými exkurzemi.

Na jaře připravujeme jednodenní školní exkurzi do Prahy, kde zájemci z řad studentů španělštiny navštíví interaktivní program umělecké agentury Fiesta Flamenca s názvem Španělská kultura křížem krážem aneb s Carmen i Donem Quijotem. 

Budeme pokračovat ve spolupráci s Instituto Cervantes, nejvýznamnější světovou institucí zabývající se výukou španělštiny a propagací španělské kultury, jehož pobočku v Praze s našimi žáky pravidelně navštěvujeme a o jehož aktivitách jsou studenti Biskupského gymnázia průběžně informováni.

Vyučující anglického a španělského jazyka budou podporovat studenty, kteří se zapojí do jazykových soutěží, připravují se ke studiu či pracovnímu pobytu v zahraničí a také studenty, kteří dávají přednost individuálnímu přístupu.

Všem přejeme krásný a úspěšný nový školní rok!

!Mucha suerte y buen aňo escolar a todos los estudiantes!

Mgr. Jaroslava Řetická

Užitečné odkazy pro studenty a zájemce o španělský jazyk a kulturu:

www.rtve.es

www.spain.info

praga.cervantes.es

www.tourspain.es 

www.fiestaflamenca.cz