Vítězné tažení našich studentů pokračuje - tentokrát Středoškolská odborná činnost!!!

Velmi výrazného úspěchu dosáhli studenti našeho gymnázia v krajském kole SOČ v Třebíči. S naprostou převahou zvítězili v kategoriích fyzika a chemie a posloupili do celostátního kola.

Natálie Burešová s prací na pomezí fyziky a chemie s názvem  „Vývoj metody pro identifikaci bakterií rodu Acinetobacter pomocí analýzy těkavých látek“ a Jakub Drahotský společně s Josefem Poulem se zapojili do soutěže pro talentované středoškoláky SOČ v oblasti fyziky prací s názvem  "Příprava koloidních roztoků zlatých nanočástic". Své práce obhájili Natálka i Pepa s Kubou tak skvěle, že je čeká účast v celostátním kole, které se koná 14. až 16. června v Brně.

Natálka zpracovala úspěšně již druhou vědeckou práci ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, opět s využitím metody SIFT-MS.

Práce chlapců vznikla v rámci stáže na FJFI ČVUT v Praze. Zabývá se přípravou zlatých nanočástic a jejich vlastnostmi a  syntézou zlatých  nanočástic ve vodním prostředí, dále pozorováním jejich vlastností pomocí fotospektrometru  a povrchovou plazmovou rezonancí.

Celostátního kola se účastnili Jakub Drahotský a Josef Poul, Kde obsadili skvělé 5. místo.

 

                                             Za komisi fyziky a ICT ing. David Kuhn

 

bureš

drahotsky

poul