Vyhlášení literární soutěže druhých cizích jazyků

Již pátý ročník soutěže!

Komise druhých cizích jazyků vyhlašuje literární soutěž ve francouzském, německém a ruském jazyce.

Své práce mohou studenti odevzdávat do 7. ledna 2019 svým vyučujícím.

 

Téma pro vyšší gymnázium:

německý jazyk: Mein Lieblingsbuch/ Mein Lieblingsfilm

ruský jazyk: Моя любимая книга/ Мой любимый фильм 

francouzský jazyk: Мon livre aimé/ Mon film aimé

rozsah: min. 200 slov, libovolný slohový útvar popř. báseň

 

Téma pro nižší gymnázium:

německý jazyk: Mein Freund/Mein Tierfreund

ruský jazyk: Мой друг/ Моё любимое животное

rozsah: tercie: 70 slov

            kvarta: 100 slov

libovolný slohový útvar popř. báseň

 

Těšíme se na Vaše originální a vtipné texty.

Vyučující druhých cizích jazyků