Vyhlášení výsledků literární soutěže

Na Bigy se uskutečnil první ročník literární soutěže v cizím jazyce

Tento rok komise druhých cizích jazyků vyhlásila první ročník literární soutěže ve francouzském, ruském a německém jazyce.

Pro studenty nižšího gymnázia porota, složená z vyučujících cizího jazyka, vybrala téma „ To mám rád “ a pro studenty vyššího gymnázia téma „ Vánoční příběh “. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 soutěžících, kteří se statečně chopili témat a snažili se napsat osobitý a originální příběh.

Porota hodnotila především originalitu literárního textu a použité jazykové prostředky. Na gramatické chyby, v případě, že nebránily porozumění textu, nebyl brán zřetel. Porotci byli příjemně překvapeni neobvyklými příběhy a nápady studentů. Jedna studentka dokonce složila i báseň. Pro porotu bylo tedy velmi těžké sestavit výsledné pořadí.

Děkujeme všem účastníkům za jejich krásné práce a přejeme jim, ať je studium cizího jazyka baví a obohacuje.

Vaši vyučující druhých cizích jazyků FJ – garant soutěže – Mgr. Kateřina Straková RJ – garant soutěže- Mgr. Dagmar Tulisová NJ- garant soutěže – Mgr. Blanka Černá

Výsledky soutěže

Francouzský jazyk

1. místo: Kamila Moriová , oktáva

2. místo: Klára Schnitterová, 4.B

3. místo: Michaela Hermanyová, oktáva

Ruský jazyk

1. místo: Kamila Průdková, 1.B

2. místo: Tereza Žáková, 4.B

3. místo: Nikola Mlčochová, 2.B František Špaček, oktáva

Německý jazyk

Nižší gymnázium:

1. místo: Patricie Sojková, tercie

2. místo: Eliška Laštovičková, tercie

3. místo: Kateřina Škapová, tercie

Vyšší gymnázium:

1. místo: Vendula Kabrdová, 2.B

2. místo: Eva Fousová, 4.B

3. místo: Veronika Zikmundová, 4.B Kateřina Dvořáková, 3.B

Kategorie- poezie: 1. místo: Nikola Švárová, 4.B

Práce studentů budou uveřejněny v Bráně jazyků.

gallery