Výsledky školního konverzaci v konverzační soutěži z němčiny

Konverzační soutěž VG

Ve středu 8.2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže z německého jazyka, kde si studenti prvního a druhého ročníku mohli poměřit svoje síly.

Součástí soutěže byla poslechová část, po které následovala část konverzační. V konverzaci studenti popisovali obrázek a řešili zadanou situaci.

Výsledky jsou následující:

1. místo   Josef Komínek, sexta, postup do okresního kola

2. místo    Antonín Hrnčíř, sexta, náhradník

Všem studentům děkujeme za nasazení při soutěži a našemu zástupci do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.