Zeměpis

O výuce zeměpisu na BIGY

Současný svět se neustále mění a vyvíjí, vyžaduje tedy od každého co nejlepší představu o naší planetě.
Výuka zeměpisu navazuje na předměty prvouku a vlastivědu. 
Předmět zeměpis je vyučován v 1. až 6. ročníku osmiletého studia a  v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia. Pro studenty s hlubším zájmem o geografii škola nabízí ve 4. ročníku Seminář ze zeměpisu. Žáci se pravidelně účastní Zeměpisné olympiády, soutěže Poznej Vysočinu nebo S Vysočinou do Evropy.

Učivo zeměpisu lze rozdělit do několika učebních celků a to: 
• Vesmír
• Kartografie
• Fyzická geografie
• Sociální geografie
• Regionální geografie se zaměřením na Evropu a Česko

Učebnice, které používáme:
Prima
Červený, P., Dokoupil, P., Kopp, J., Matoušková, A., Mentlík, P.(2003): Zeměpis 6. Fraus, Plzeň.
Sekunda
Dvořák, J.,Kohoutová, A., Taibr, P. (2005): Zeměpis 7. Fraus, Plzeň.
Tercie
Jeřábek Milan, Anděl Jiří, Peštová Jana, Kastner Jiří (2006): Zeměpis 8. Fraus, Plzeň.
Kvarta
kolektiv (2008): Zeměpis 9. Fraus, Plzeň.
1. ročník a Kvinta
Kašparovský K.: Zeměpis v kostce I. Fragment, Praha 2008
2. ročník a Sexta
Kašparovský K.: Zeměpis v kostce II. Fragment, Praha 2008

Nikdo se neobejde bez atlasu:
Školní atlas světa. Kartografie, Praha 2004 – nebo novější
Školní atlas České republiky. Kartografie, Praha 2008.

Další literatura, která by se vám mohla hodit:
Bičík Ivan a kolektiv: Hospodářský zeměpis – globální geografické aspekty světového hospodářství. Nakladatelství ČGS, Praha 2003.
Baar Vladimír: Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství. Nakladatelství ČGS, Praha 2002.
Herink, J., Šára P.: Poznáváme svět v číslech. Nakladatelství ČGS, Praha 2003.
Školní atlas dnešní Evropy a Česka. Terra, Praha 2003.
Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha 2011.

                                                                                                                              Mgr. Milada Paclíková